Fen-Edebiyat FakültesiAlman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi 

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü


Prof. Dr. Acar SEVİM

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Acar SEVİM


Marmara Üniversitesi bünyesinde, 1991 yılında eğitime başlayan bölümümüz,  Alman Dili ve Edebiyatı alanında kaliteli ve kapsamlı bir lisans eğitimi vermenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programları ile başarılı akademisyenler de yetiştirmektedir.

Bölüme kabul edilen öğrenciler, Almanca yabancı dil puanı ile bölüme giriş yaparak, edebiyat ve dilbilim alanlarında oldukça donanımlı bir eğitim almaktadırlar. Temel edebiyat ve dilbilim derslerinin yanı sıra, edebiyat ve dilbiliminin alt dallarına ilişkin dersler de verilmektedir. Seçmeli dersler, yan dal ve çift ana dal gibi diğer eğitim yolları ile de, öğrencilerin Alman Dili ve Edebiyatı eğitiminin yanı sıra, mesleki hayatlarında fayda sağlayacak şekilde, kültürel ve sosyal olarak da donanımlı birer mezun olmaları sağlanmaktadır.

Üniversite ve/veya bölüm tarafından sağlanmış olan ve çalışmaların devam ettiği yurt dışı anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz, anlaşma programına uygun olarak belirli sürelerle Almanya’da da eğitim görebilmektedirler. Gerek özel anlaşmalar gerekse devletlerarası sağlanmış değişim programları desteğiyle sağlanan bu tür eğitim programları, öğrencilerimizin eğitim aldıkları alanda vizyonlarının genişlemesini sağlamaktadır.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün çalışma alanı yazılı metindir. Ögrencilere, Almanca edebi metinlerin incelenmesi ve yorumlanması için gerekli yetilerini ortaya çıkaracak ve geliştirecek düzeyde eğitim verilmektedir. 


“Cisimlere dair felsefi bilimler için,  fizikle kimya neyse,  insanlığa dair bilimler için de filoloji odur...”

                                                                                                                                                                                                                           Ernest Renan


Eğitim Alanı ve Donanım

 • Bölümümüzde, edebiyat ve dil bilimi konularındaki temel dersler dışında, Alman dilinin tarihsel gelişimi içinde nasıl bir yol aldığını anlatmak için kültür tarihiyle bağ kurulacak şekilde eğitim verilmektedir.
 • Dil hem zaman içindeki farklı kullanılma  biçimleriyle ve  bunların ardındaki dünya görüşleriyle birlikte ele alınır. Çünkü bir dilin kendi kültürü içinde gösterdiği gelişmeleri birçok yönden görmek aynı zamanda onun edebî gelişimini de görmeye ışık tutacaktır. Bu bağlamda, bölümümüzde titizlikle yürütülen kapsamlı, dil tarihi dersleri çok büyük önem taşır.
 • Dil  tarihi ve edebiyat tarihinin yanı sıra, gerektiğinde tarih, felsefe ya da sosyoloji gibi başka yardımcı disiplinler de, seçmeli dersler yardımıyla incelenmektedir.

  • Düşünce Tarihi 
  • Avrupa Sanatı
  • Dünya Tiyatro Tarihi  gibi derslerimiz, edebiyat alanında verilen derslerimizi destekler ve öğrencilerimizin donanımına katkıda bulunur niteliktedir.

 • Dil bilimi alanında da, alt dallara ait dersler, hem seçmeli ders hem de zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bunlardan bazıları;
  • Ruhdilbilim (Zorunlu)
  • Toplumdilbilim (Zorunlu)
  • Metin Çalışmaları (Seçmeli)
 • Bölümümüzde, yine  zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında çeşitli çeviri dersleri verilmektedir.

 

Çalışma Alanı

Mezunlarımız öncelikle, Fen-Edebiyat Fakültelerinin akademisyen yetiştirilmesine hizmet etmesi çerçevesinde, kendilerine verilen donanımlı eğitim ve son yıllarda yürütülen yan dal ve/veya çift anadal programları sayesinde bir çok alanda çalışabilmektedirler. Akademisyenlik dışında çalışabilecekleri alanlardan bazıları;

 • Yazarlık
 • Editörlük
 • Edebiyat Eleştirmenliği
 • Çevirmenlik
 • Hizmet  sektörü, Turizm
 • Alman menşeili firmaların çeşitli birimleri
 • Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın çeşitli birimleri
 • Dış İşleri Bakanlığı’nın çeşitli birimleri
 • Çeşitli Avrupa Birliği Birimleri
 • Çeviri projeleri
 • Mahkemelerde dil uzmanlığı alanı (Bilirkişilik)
 • Havayolu şirketleri
 • Yurt dışı hizmet acenteleri
 • Elçiliklerin çeşitli birimleri
 • Konsolosluklar
 • Almanya  veya Alman dili ile ilişkili çeşitli kültür Enstitüleri
 • Yayınevleri
 • Özel kolejlerde, özel sözleşmeler kapsamında öğretmenlik
 • Yan dal – Çift Ana dal kapsamında Formasyon eğitimi alınması durumunda, Almanca Öğretmenliği,
 • Üniversitelerde Almanca Okutmanlığı,
 • DAAD (Alman Akademik Öğrenci Değişim Hizmeti) gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzmanlık
 

Bölümümüz her yıl belirlenen kontenjan sayısı doğrultusunda yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaktadır. 2011 yılı itibariyle yüksek lisans programımıza yoğun talep olmuş ve kontenjanın tamamına öğrenci alınmıştır. Kaliteli, çağdaş ve hoşgörü esaslarına dayalı bir eğitimi temel alan değerli hocalarımız,  aramıza yeni katılacak öğrencilerimize de kapsamlı ve yüksek standartlarda bir eğitim vermekten mutluluk duyacaktırlar.

 

Bölümümüz hakkında daha fazla bilgi için: TıklayınızYıllara Göre Bölüm Başkanları:


1983-1996  Prof. Dr. Neşe ONURAL

1996-2000  Doç. Dr. Hakan ÇİL

2000-...       Prof. Dr. Acar SEVİM

 

 

 

Bu sayfa Alman Dili ve Edebiyatı tarafından en son 29.10.2017 04:03:51 tarihinde güncellenmiştir.